Varför kredittid är viktigt

Att ha korta kredittider är alltid en fördel eftersom man får betalt snabbare än annars. Det finns dock fler fördelar som många inte tänker på när de förhandlar kredittider med sina kunder och leverantörer. Här tar vi upp några saker som påverkas av kredittiden i din affärsverksamhet.

Kapitalbindning

Du kan ha möjligheten att skala upp en verksamhet närmast i det oändliga bara du har lagt kredittiderna rätt. Lägger du dina kredittider fel kommer du binda kapital när verksamheten växer. I värsta fall går bolaget i konkurs även fast uppdragen väller in. Anledningen är kapitalbindning.

Kunder och leverantörer

Om du exempelvis arbetar inom solcellsinstallationer och har fastighetsbolag och industrier som kunder innebär det stora fakturor på varje affär. Många personer i arbete för ett uppdrag och risken för kapitalbindning är stor.

Factoring kan hjälpa

Vi antar att du har 10 dagars kredittid för dina beställare och 30 dagars betaltid för dina kunder. Det innebär att du som minst måste ligga ute med pengar i 20 dagar på alla affärer du gör. Här kan fakturaköp bidra eftersom du kan belåna dina fakturor och få betalt innan du behöver betala dina leverantörer.

Stora order blir stora problem

Om vi antar att du får en order som du omsätter två miljoner på men måste betala en miljon i löner och leverantörsskulder innan du får betalt. Då ligger du alltså ute med en miljon i väntan på att få betalt. Om du använder factoring eller fakturabelåning kan du alltså frigöra en miljon i kapital.

Vända på kreditflödet

Bankerna kallar ofta detta för cash management när man planerar sina intäkter och kostnader, eller kredittiderna, för att minska kapitalbindning. För att slippa använda factoring helt och hållet måste du vända på kredittiderna fullt ut. Det innebär att du exempelvis tar betalt av kunderna med 10 dagars kredittid och betalar dina leverantörer på 30 dagar.

Ett mellanting är vanligt

Det är ytterst ovanligt att man både betalar anställda deras lön efter att man fått betalt för uppdrag man gör och att man betalar leverantörer efter att man fått pengar från sina kunder. I många fall behöver man en kombination av att förhandla smart och använda factoring för att minimera bolagets kapitalbindning.

Är det viktigt?

Den här frågan är framför allt viktig för företag som växer kraftigt. Om du till exempel får en order på 10 miljoner vill du inte börja med att låsa upp 5 miljoner av dina egna pengar. Om verksamheten inte växer är det inte alltid lika viktigt att undvika att binda upp kapital.

404 - Not found | We searched the space, but we could not find the page you are looking for.