Du väljer fel material

Materialval beror på flera faktorer. Bland annat avgörs det av lutning på taket. Även om ett tak idag har tegel så betyder det inte att tegel är bäst framöver. Olika takmaterial kräver olika stor lutning på taket. En del tak är till och med platta – ska det byggas om när taket läggs?

Det går även att välja fel material utifrån estetik. En gammal faluröd stuga med vita knutar förväntas ha tegeltak. Även om det kanske är lättare att lägga plåt. Känner du dig osäker på materialval så bjud ut en takläggare till stugan och be om offert. När offerten ges kan du även fråga vilket material som passar bäst. Därefter är det bara att ställa offerten mot att utföra arbetet själv.

  • Det går för fort – du missar inspirationen

Även om taket är trasigt och reparation behöver ske akut så behöver inte hela taket läggas om akut. Det går att göra kortsiktiga lösningar till att man i lugn och ro gått igenom de olika alternativen. Ett misstag är helt enkelt att gå för fort fram. Man utgår från att samma takmaterial ska användas, att underarbetet redan är bra och att taket därmed bara ska bytas. Men varför inte lägga ner tid på att samla inspiration från flera olika håll. Det blir bättre i längden.

Web Hosting

This site is currently unavailable.!

Please contact your host provider to find more information on what actions to take to resolve this.