Misstagen du vill undvika när taket ska bytas

Det finns både små och stora misstag som kan begås är ett tak ska bytas. En del skapar bara små problem eller förlänger arbetet – men de stora kan skapa mycket stora ekonomiska skador. Undvik gärna detta:

  • Du lägger tak som du inte har kompetens för

Att lägga ett nytt tak på gäststugan eller vedboden är en sak – att lägga om taket på villan en helt annan sak. Underarbetet och materialvalet är helt annat och påfrestningarna på taket är betydligt större på villorna. Även om det finns guider på nätet så bör en takläggare anlitas när det är stora tak. Det är helt enkelt inte värt att chansa.

  • Du ”tar bort” ditt försäkringsskydd

Oavsett om du lägger ett litet eller stort tak förväntas du genomför detta fackmannamässigt för att din försäkring ska gälla. Lägger du ett undermåligt tak ökar du ju själv risken för skador. Det är därmed inget som försäkringsbolagen vill kompensera.

Om du väljer att lägga taket själv tar du alltså även en högre risk. Skulle försäkringsbolaget upptäcka att taket inte lagts på ett korrekt sätt kan de alltså neka ersättning om en fuktskada skulle uppstå. Även utifrån ett försäkringsperspektiv är det alltså bättre att låta en takläggare lägga taket. Det sker proffsigt från början och skulle något ske inom garantitiden är det deras försäkring som täcker.

  • Du jämför inte flera takläggare

Om grannen har anlitat en takläggare och är nöjd så är chansen stor att du vill anlita samma. Tanken är god genom att du har en god referens. Men nöj dig aldrig med en enda offert. Oavsett om du vill anlita en speciell takläggare så be om offert från flera.

Det betyder inte att du måste välja den billigaste men med flera företag involverade kan du få idéer och inspiration från flera håll samtidigt som du lättare får en bild av var prisnivån bör ligga.

 

404 - Not found | We searched the space, but we could not find the page you are looking for.